23 juni, 2016 - 30 juni, 2017

Apotheose project Hallo Wereld van Scholengemeenschap De Oostkant in Knokke-Heist

Op maandag 27 juni 2016 sluit Scholengemeenschap De Oostkant van 10 tot 12 uur hun project “Hallo Wereld” rond internationale kinderrechten af met een wervelende massahappening in Knokke-Heist. Zeshonderd leerlingen van de gemeentelijke basisscholen van Knokke-Heist, De Haan, Beernem en Zuienkerke hangen een vlaggetje op waarop ze vertellen wat kinderrechten voor hen betekenen. Dit grote kunstwerk blijft enkele dagen hangen op het middenplein van het Directeur-generaal Willemspark zodat voorbijgangers het ook kunnen bewonderen. Daarna vieren de leerlingen van de zes verschillende scholen op het Heldenplein hun verbondenheid met volksdansen. Dans en kunst verenigen immers mensen en halen grenzen neer.

In een tijd waar men geestdriftig grenzen en obstakels optrekt om mensen te verdelen, leert Scholengemeenschap De Oostkant de kinderen juist over die schutting kijken. “Door samen kunst te maken, trachten grenzen te overschrijden, proberen we kinderen te begeesteren en laten we ze kennismaken met andere culturen” vertelt directeur Kurt Vandamme van de gemeentelijke basisschool Het Anker in Heist. “Vorig schooljaar startten we binnen de scholengemeenschap De Oostkant een project met als thema: “Hallo wereld”. Opvoeden tot burgerzin stond hierin centraal. Burgerzin is open staan voor het politieke, economische, sociale en culturele leven van de samenleving en bereid zijn om eraan deel te nemen. Opvoeden tot burgerzin heeft tot doel  jongeren te vormen tot kritische burgers, die bereid en bekwaam zijn tot constructief denken en handelen binnen een internationale gemeenschap. Zorg dragen en respect tonen voor het milieu zijn hiermee onlosmakelijk verbonden “ aldus directeur Kurt Vandamme.

Het programma ziet er als volgt uit:

-10.00 uur:      Leerlingen bouwen een kunstwerk op in het park.

-10.50 uur:      Wandeling langs de zeedijk naar het Heldenplein

-11.15 uur:      Volksdans o.l.v. Paul Deneve, eredirecteur basisschool De Vonk

-11.50 uur:      Afsluiten van het gebeuren op het Heldenplein met het projectlied 'Hallo Wereld'.

-12.00 uur:      De kinderen en leerkrachten vertrekken naar hun respectievelijke scholen.