28 februari, 2018

Vrije plaatsen kleuter en lager voor het schooljaar 2018-2019 in gemeentelijke basisschool Het Anker

kinderen spelenHet schoolbestuur van de gemeentelijke basisschool Het Anker heeft het maximum aantal leerlingen dat kan opgevangen worden, als volgt bepaald: 100 leerlingen in het kleuteronderwijs en 150 leerlingen in het lager onderwijs. Om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen, wenst het schoolbestuur zich aan deze maxima te houden. Voor het schooljaar 2018-2019 zijn er nog 35 vrije plaatsen voor kleuters en 4 vrije plaatsen voor lagere schoolkinderen. De kinderen die momenteel in Het Anker in de Pannenstraat school lopen, worden automatisch opgenomen in het leerlingenbestand en moeten niet opnieuw ingeschreven worden. De inschrijvingen voor het schooljaar 2018-2019 starten op donderdag 1 maart 2018.

spelende kinderen