Het Anker

Het Anker is een kleine maar bruisende school. Met ons gemotiveerd schoolteam begeleiden wij uw kind met zorg van de kleuterklas tot het 6de leerjaar. Naast kennis, besteden wij heel wat aandacht aan weerbaarheid en sociale vaardigheden.Onze school werkt met een leerlingenvolgsysteem om de ontwikkeling van uw kind op de voet te volgen. Als ouder wordt u regelmatig geïnformeerd over de ontwikkeling van uw kind. Uw betrokkenheid bij activiteiten moedigen wij aan.

 

Waarom kiezen voor "Het Anker"

 • Wij bieden elk kind de hulp die het verdient ;
 • Goed opgeleid zorgteam, leerproblemen worden onmiddellijk opgespoord, ook meerbegaafde kinderen krijgen aandacht ;
 • Elk kind telt, ongeacht zijn filosofische of sociale achtergrond ; Pluralistisch opvoedingsproject ;
 • Elk kind wordt nauwlettend gevolgd, reeds vanaf de kleuterklas wordt de leerontwikkeling van je kind in kaart gebracht ;
 • Een leerlingenvolgsysteem en een duidelijk doelenrapport geven de ouders de nodige informatie ;
 • Vreemde taleninitiatie Frans (vanaf 3de kleuter) - Engels (vanaf 5de leerjaar) ;
 • Aandacht voor het muzische en techniek: tweejaarlijkse musical, muzische namiddag en ontdekkasteeel.
 • Activerende werkvormen: hoekenwerk, contractwerk, tutorlezen,...
 • Wij werken aan weerbaarheid en sociale vaardigheden ;
 • Wij bieden moderne leermethodes, actueel didactisch materiaal, goed uitgeruste lokalen met computers, turnzaal, afzonderlijke speelruimtes voor kleuter en leerlingen lager onderwijs ;
 • Activerende werkvormen: hoekenwerk, contractwerk, computer, ... ;
 • Deskundige begeleiding door ervaren en enthousiaste leerkrachten ;
 • Betrokkenheid van de ouders bij groepslezen, zwembegeleiding, sneeuwschool, enz.

Logo Het Anker

Contact

Basisonderwijs Het Anker Pannenstraat 132 8300 Knokke-Heist

Openingsuren

 hetanker@knokke-heist.be http://hetanker.knokke-heist.be

Telefoon directie: 050 626 700
Telefoon secretariaat: 050 630 870